Zlepšenie technického vybavenia prírodovedeckej učebne v ZŠ Kupeckého

Zverejnené od 09. 02. 2018 do 28. 02. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRÍRODOVEDECKEJ
A FYZIKÁLNEJ UČEBNE V ZŠ KUPECKÉHO


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu