Rekonštrukcia triedy na fyzikálnu učebňu na ZŠ Kupeckého

Zverejnené od 09. 02. 2018 do 28. 02. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA TRIEDY NA FYZIKÁLNU UČEBŇU NA ZŠ KUPECKÉHO


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu