Dodanie výstrojných súčastí (rovnošaty) pre príslušníkov Mestskej polície

Zverejnené od 13. 02. 2018 do 21. 02. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DODANIE VÝSTROJNÝCH SÚČASTÍ (ROVNOŠATY)
PRE PRÍSLUŠNÍKOV MESTSKEJ POLÍCIE MESTA PEZINOK


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu