Čistenie mesta Pezinok počas Vinobrania 2018

Zverejnené od 14. 02. 2018 do 12. 04. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ČISTENIE MESTA PEZINOK POČAS VINOBRANIA 2018


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu