Rozšírenie kamerového systému - lokalita Glejovka

Zverejnené od 14. 02. 2018 do 22. 02. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
MESTA PEZINOK - LOKALITA GLEJOVKA


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu