Dočasný pútač a stála tabuľa - cyklochodník Pezinok - Limbach

Zverejnené od 21. 02. 2018 do 27. 02. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DOČASNÝ PÚTAČ A STÁLA TABUĽA - CYKLOCHODNÍK PEZINOK - LIMBACH


 
 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu