Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej ulici č. 2-6

Zverejnené od 29. 03. 2018 do 16. 04. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYBUDOVANIE CHODNÍKA NA SVÄTOPLUKOVEJ ULICI č. 2-6


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu