Rozšírenie kamerového systému mesta Pezinok

Zverejnené od 10. 05. 2018 do 21. 05. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KAMEROVÝ SYSTÉM MESTA PEZINOK
- ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu