Výkon správy budovy na ul. M. R. Štefánika 10 na roky 2018-2022

Zverejnené od 24. 05. 2018 do 06. 06. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝKON SPRÁVY BUDOVY NA UL. M. R. ŠTEFÁNIKA 10
NA ROKY 2018-2022


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu