Rekonštrukcia krovu objektu Centrum voľného času v Pezinku

Zverejnené od 18. 06. 2018 do 03. 07. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA KROVU OBJEKTU CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V PEZINKU


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu