Vypracovanie PD - Chodník od basketbalovej haly po ulicu SNP

Zverejnené od 03. 07. 2018 do 18. 07. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PD - CHODNÍK OD BASKETBALOVEJ HALY PO ULICU SNP


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu