Modernizácia verejného osvetlenia na Myslenickej ulici

Zverejnené od 06. 05. 2019 do 29. 05. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA NA MYSLENICKEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu