Výmena krytiny nad kuchyňou na MŠ gen. Pekníka

Zverejnené od 06. 05. 2019 do 14. 05. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYPRACOVANIE PD - REKONŠTRUKCIA STRECHY
POŽIARNEJ ZBROJNICE NA MLADOBOLESLAVSKEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu