Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ Fándlyho

Zverejnené od 15. 05. 2019 do 24. 05. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V ZŠ FÁNDLYHO


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu