Prístavba a prestavba domu smútku na Seneckej ulici

Zverejnené od 07. 06. 2019 do 03. 07. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PRÍSTAVBA A PRESTAVBA DOMU SMÚTKU NA SENECKEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu