PD – Stavebné úpravy na ulici Mierová a Holubyho a priechod pre chodcov na Suvorovovej ulici

Zverejnené od 26. 06. 2019 do 09. 07. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PD - STAVEBNÉ ÚPRAVY NA ULICI MIEROVÁ A HOLUBYHO
A PRIECHOD PRE CHODCOV NA SUVOROVOVEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu