Investičná štúdia - Pešia mobilita a cyklodoprava v meste Pezinok

Zverejnené od 10. 07. 2019 do 17. 07. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
INVESTIČNÁ ŠTÚDIA - PEŠIA MOBILITA
A CYKLODOPRAVA V MESTE PEZINOK


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu