Zariadenia do kuchýň v štyroch MŠ a dvoch ZŠ

Zverejnené od 12. 07. 2019 do 19. 07. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZARIADENIA DO KUCHÝŇ V ŠTYROCH MŠ A DVOCH ZŠ


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu