PD - Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na IV. NP MsÚ

Zverejnené od 19. 09. 2019 do 03. 10. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PD - REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKEJ SIETE
A NET (KÁBLOVEJ) KABELÁŽE NA IV. NP MSÚ PEZINOK


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu