Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Kategória:
Zverejnené od 11. 06. 2019 do 27. 08. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNAM

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 376,17 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu