Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004

Kategória:
Zverejnené od 18. 06. 2019 do 03. 07. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 790,16 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu