Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Kategória:
Zverejnené od 04. 09. 2019 do 30. 10. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNAM

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 89,34 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu