Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019

Kategória:
Zverejnené od 10. 09. 2019 do 26. 09. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,2 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu