Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Kategória:
Zverejnené od 10. 09. 2019 do 25. 09. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,
ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 680,54 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu