Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória:
Zverejnené od 10. 09. 2019 do 25. 09. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 318,12 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu