Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Záujem o  štúdium seniorov v Meste Pezinok je veľký, pohybuje sa na hranici kapacitných možností. Snažíme sa prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky a to vek 55 rokov. Štúdium je dvojročné, jeden semester má zhruba 6 dvojhodinových prednášok. Otvorenie  študijných odborov bude závisieť od organizačných (priestorových) možností, od dohody s lektormi a predovšetkým od záujmu uchádzačov (minimálny počet pre otvorenie študijného odboru je 15 poslucháčov).
Zápis na Akadémiu tretieho veku sa spravidla uskutočňuje na začiatku septembra, termín bude taktiež zverejnený. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku.

Motiváciou absolventov nie je získanie dokladu o štúdiu, ale najmä nadobudnutie nových vedomostí, sebarealizácia a spoločnosť ľudí s podobnými záujmami. Poplatok na jeden semester je 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.


OZNAM:

Letný semester v Akadémii tretieho veku Pezinok sa začína v stredu 5. februára. Poplatok je možné uhradiť od 10. januára do 10. februára v pokladni Mestského úradu Pezinok. Po uhradení je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení u koordinátorky ATV v kancelárií č.20b na druhom poschodí. Každému účastníkovi bude vydaný preukaz študenta ATV.


Promócie absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku
Akadémia tretieho veku pozýva absolventov a širšiu verejnosť na slávnostnú promóciu absolventov študijného odboru Zdravie z prírody, Počítače a fotografia, Genealógia a študijného odboru maliarske techniky. Bude sa konať v stredu 13. mája 2020 o 16. hodine vo veľkej sále Domu kultúry Pezinok, na Holubyho ulici č. 42.  Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že svojou  prítomnosťou umocníte slávnostnú atmosféru tohto podujatia.

 

Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2019/2020 otvára študijné odbory:

1.ročník:


2.ročník:


ROZVRH HODÍN - školský rok 2019/2020 - letný semester

 


KONTAKT:  Andrea Pikusová, telefón: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk