Detský bazén na plavárni je dočasne uzavretý

Na základe oznámenia Mestského podniku služieb Pezinok upozorňujeme návštevníkov mestskej plavárne, že detský bazén v Krytej plavárni v Pezinku je z technických príčin dočasne uzavretý. Na odstránení technického problému sa intenzívne pracuje, bazén bude teda v krátkom čase opäť k dispozícii. O znovuotvorení detského bazéna vás budeme včas informovať.