Chodník na ul. Za hradbami 10-15 a Bernolákova 36-46 - udržiavacie práce

Zverejnené od 28. 03. 2018 do 12. 04. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CHODNÍK NA UL. ZA HRADBAMI 10-15
A BERNOLÁKOVA 36-46 - UDRŽIAVACIE PRÁCE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu