Rekonštrukcia spevnených plôch na Trnavskej ulici č. 57-63

Zverejnené od 29. 03. 2018 do 16. 04. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH NA TRNAVSKEJ ULICI Č. 57-63


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu