Chodník a parkovisko pred MŠ na Vajanského 16

Zverejnené od 04. 04. 2018 do 18. 04. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CHODNÍK A PARKOVISKO PRED MŠ NA VAJANSKÉHO 16


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu