Modernizácia osvetlenia cintorína na Seneckej ulici

Zverejnené od 19. 04. 2018 do 02. 05. 2018
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
MODERNIZÁCIA OSVETLENIA CINTORÍNA NA SENECKEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu