PD - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou

Zverejnené od 23. 08. 2019 do 25. 09. 2019
Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PD - PRÍSTAVBA OBJEKTU MŠ CAJLANSKÁ 7 A VYTVORENIE JEDÁLENSKEJ
ČASTI S KUCHYŇOU V OBJEKTE JESTVUJÚCEJ MŠ CAJLANSKÁ 7


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu